توضیحات دبیر علمی المپیک بلاکچین

دکتر محمدعلی اخایی دبیر علمی المپیک بلاکچین بیان کرد با توجه به اهمیت موضوع زنجیره بلوکی و نقش تعیین کننده آن در آینده کشور و جهان و نیز تغییر ماهیتی انتقال پول و سهام و سایر موارد مالی به این نتیجه رسیدیم که باید بصورت جدی و عمیق به این موضوع پرداخته شود. در این راستا چند دانشگاه مثل دانشگاه تهران اقدام به تدوین و آموزش درسهای کارشناسی ارشد در این حوزه نموده اند. در حال حاضر پس از دو سال از توجه آکادمیک به این موضوع و تمایل و کشش بازار برای فعالیت فناورانه در حوزه زنجیره بلوکی بیش از بیش نیاز به یک رویداد احساس می شود که ظرفیتهای موجود در این حوزه را دور هم جمع کند و در قالب یک مسابقه فنی و حتی غیر فنی نظیر اقتصادی و مالی به چالش بکشد. هدف از این رویداد شناسایی و پرورش استعدادهای موجود و علاقه مند به این حوزه است. همچنین با حمایتهای آتی می توان این فناوری رو به رشد را در جامعه بصورت وسیع جانمایی کرد و به بهره برداری رساند. در این المپیک قصد داریم وجهه های مختلف حوزه بلاک چین چه در بعد فنی در مسائل مختلف نظیر توکن سازی کردن، قراردادهای هوشمند و الگوریتمهای اجماع تا موارد اقتصادی و مالی نظیر ترسیم زیست بوم این حوزه و تاثیر آن بر اقتصاد موجود (خصوصا در شرایط تحریم) را در قالب یک مسابقه چند ساعته معرفی و علاقه مندان حوزه را به چالشی جذاب و آموزنده بکشیم. امیدوارم این المپیک سرآغازی برای توسعه هر چه بیشتر این فناوری در زندگی مردم و فضای کسب و کار منحصر به فرد آن باشد.

web development web design wordpress theme development wordpress development wordpress seo ui website uikar